Στοιχεία επιχείρησης

Αυγέρη Ιωάννα
Έδρα: Ξενοδοχείο Καστρί
Συγγρού 23
Υπ/μα: Ξενοδοχείο Καστρί Ένα
Συγγρού 21
GR-33054 Δελφοί
Ελλάδα

ΑΦΜ: 045762063

Tel: 0030 22650 82238
Fax: 0030 22650 82322
E-Mail: info@hotel-castri.com

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS-Plattform)

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΗΕΕ (Κανονισμός για την εξώδικη επίλυση online διαφορών καταναλωτών), οι επιχειρηματίες που πωλούν στους καταναλωτές από την 01.09.2016 υποχρεούνται να τοποθετήσουν μια σύνδεση με την κατάλληλη πλατφόρμα στη σελίδα σας (ξεχωριστά από τις επικεφαλίδες Συνθήκες και Επαφές).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο. 14 παρ. 1 ODR VO έχει έτοιμη μια πλατφόρμα για την επίλυση online διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται κάτω από το  http://ec.europa.eu/consumers/odr/